<Vorige]  ['De Kolom' index]  [Volgende>

De Kolom logo spacer
spacer [Klik hier voor gewone-versie
spacer
spacer 51:  Marco
3-11-2007
spacer spacer

Writer's Block

Writer's Block is het tijdelijk onvermogen van een schrijver of componist om tot schrijven te komen. Het gaat hier om het creatieve proces en dus niet om een gebrek aan middelen (papier is op, pen leeg of windows die een 'block' opwerpt). Inspiratie is onlosmakelijk verbonden met het writer's block. Gesteld zou kunnen worden dat een gebrek aan inspiratie de oorzaak is voor het niet tot schrijven komen. Wat is toch die inspiratie en waar komt het vandaan en wat kun je doen om de inspiratie weer te vinden? Leg je deze vragen voor aan Google dan leer je dat er verschillende methoden zijn om de inspiratie te herontdekken. Vaak wordt hier door middel van een cursus geld aan verdiend.

Van Dale definieert inspiratie als 'het gevoel hoe men een klus, m.n. het maken van een kunstwerk, kan aanpakken'. Het woord heeft een sterke connectie met het 'pathos' ofwel de bezieling. De vorm van inspiratie die gekoppeld is aan het writer's block heeft veel te maken met het krijgen van een idee. Interessant is te vermelden dat het hier gaat om 'het' idee en niet om 'de' idee. Een subtiel verschil in lidwoord doch een groot verschil in betekenis. Het idee is een oorspronkelijke gedachte en de idee zegt wat meer over de algemene grote gedachten. Over dit laatste kan Plato meer inzicht geven (thema's als liefde, godsdienst en vrede vallen hieronder). We zijn dus op zoek naar het idee.

Waar moeten we zoeken? In onze rechter hersenhelft (specifieker de rechter parietale kwab), want daar vinden we het creatieve proces. Het proces om tot een creatie te komen is natuurlijk veel ingewikkelder en zal niet alleen afhankelijk zijn van een gedeelte van de rechter hersenhelft. Om een en ander tot stand te laten komen zullen beide hersenhelften goed moeten samenwerken. In het schrijven zul je gebruik moeten maken van de taalcentra in je hersenen die zich bij veel mensen in de linker hersenhelft bevinden. Linkshandigen hebben in 30% van de gevallen het taalcentrum in de rechter hersenhelft. Maar waar gaat het dan mis, vraag je je af? Writer's block lijkt met name te ontstaan bij mensen die gevoelig zijn voor depressie en of angststoornissen. Het is vaak ook een chronisch probleem. Als de link met depressie bestaat dan kan het zijn dat een tekort aan bepaalde neurotransmitters dit proces versterkt. Medicatie of sporten is dan de meest veilige keus. Schrijvers en kunstenaars losten dat vroeger op een andere manier op (sommigen doen dat nog steeds) en grepen naar alcohol en drugs. Alcohol en sommige drugs zorgen ervoor dat er meer dopamine vrijkomt. Dit stimuleert het gevoel van genot en welzijn. De inhiberende neurotransmitters worden geremd waardoor er vermoedelijk minder remming is op de rechter hersenhelft. Dit zou kunnen leiden tot een toename van de creativiteit. En sommige kunstenaars en schrijvers varen daar wel bij.

Een writer's block kan dus lang bestaan en er zijn nog veel vragen omtrent de ontstaanswijze van dit probleem. Het blijkt ook niet zo eenvoudig om van een writer's block af te komen. Hoe het ook zij het creatieve proces is een ingewikkeld proces in ieder geval in de hersenen.

Anouk heeft een maandje overgeslagen, misschien moet ze dit verhaal eens lezen. Maar ik geeft de pen weer door aan iemand die nog nooit van een writer's block gehoord heeft. Aris aan jou de eer.